Home

Suikerhistorie

De rol van suiker door de eeuwen heen

Bronnen beeldmateriaal

Het prille begin

800 v.Chr. - 0

Konfijten, conserveren en inmaken

18e eeuw

Naar Amerika!

15e - 16e eeuw

Suiker als feest:

gastronomische desserts

19de eeuw

Proeftuin Spanje

7e - 14e eeuw

Koekje erbij?

18e eeuw en later

Suiker hoort er vanzelfsprekend bij

Eind 19e eeuw

Suiker als medicijn

8e - 12e eeuw

Suiker van biet!

19e eeuw

Suiker en slavernij

16e - 17e eeuw

Suikerbakkers

Eind 16e eeuw

Dieet en lijn

20e eeuw

De suikertovenaar

17e - 18e eeuw

Van medicijn

naar lekkere luxe

16e eeuw

Suiker in het normale voedingspatroon

20e - 21e eeuw

Suikerbakkers

In 1594 telde de stad Rotterdam al drie suikerbakkers. Deze opkomst was te danken aan de toename van de aanvoer van melasse, de suikerbrij die van St. Thomas, één van de Maagdeneilanden in de Cariben en Brazilië naar ons land werd vervoerd. In die tijd heette je suikerbakker als je suiker raffineerde, of ‘refeneeren’, zoals het toen ook wel geschreven werd. Reynier Martensz van Beaumont (hier proef je een Franse afkomst) vestigde zich in het huis Het Moriaenshoofd, met daarachter in de Moriaensteeg zijn Suyckerhuis. Pieter Claesz Winter bedreef de suikernegotie in de Kalverstraat en Pieter Michielsz van der Heyde aan de Hoofdsteeg. Er zouden er in de eeuw daarop nog velen volgen, dankzij de toenemende invoer van de ruwe suikermassa.

 

Amsterdam bleef niet achter. In 1597 telde de stad eveneens drie ‘raffineurs van suycker’. Aanvankelijk kochten de Amsterdammers de ruwe suiker van de Portugezen. Later zou men dit van de Surinaamse suikerplantages aankopen. Amsterdam en Rotterdam namen in de lage landen het stokje over van Antwerpen en Rouen, nadat de Spanjaarden Antwerpen bezetten.

Suikerbrood met suikertang om stukjes suiker af te breken.

Suikerbakkers

Eind 16e eeuw